Yhdistyksen tuloksellisuus

Toiminnan tuloksellisuuden arviointi

Yhdistys tutkii toimintansa tuloksellisuuden vuosittain ja raportoi tästä kannattaville jäsenille, varsinaisille jäsenille ja yhdistyksen muille tukijoille. Toiminnan tuloksellisuus muodostuu viidestä osa-alueesta:

  1. Mukana olevien mielenterveyskuntoutujien määrä ja osallistumisaste
  2. Mielenterveyskuntoutujien kuntoutuminen ja työkykyistyminen
  3. Mitä uusia taitoja mielenterveyskuntoutujat ovat oppineet
  4. Kuntoutumisen ja uusien taitojen vaikutus mielenterveyskuntoutujien kiinnostavuuteen työmarkkinoilla
  5. Työllistyneet mielenterveyskuntoutujat

Mukana olevat mielenterveyskuntoutujat

Yhdistys seuraa mukana olevien mielenterveyskuntoutujien määrää ja heidän osallistumistaan yhdistyksen kokouksiin.

Kuntoutuminen ja työkykyistyminen

Mielenterveyskuntoutujien kuntoutuminen ja työkykyistyminen arvioidaan aluksi tarkoitusta varten laaditulla kyselylomakkeella, jonka toimintaan osallistuva mielenterveyskuntoutuja täyttää vuosittain. Tällä voidaan arvoida toiminnan vaikuttavuutta tältä osin sekä kerätä palautetta toiminnan kehittämiseen mielenterveyskuntoutujilta.

Uusien taitojen oppiminen

Yhdistys tekee myös arvion siitä, mitä uusia taitoja kukin toimintaan osallistunut mielenterveyskuntoutuja on oppinut. Näin saadaan tietoa toiminnan koulutusvaikutuksesta ja toimintaa voidaan ohjata entistä tehokkaammaksi tältä osin.

Vaikutus kiinnostavuuteen työmarkkinoilla

Yhdistys saattaa myös tehdä kyselytutkimuksia pelialan ja luovan alan yrityksissä selvittääkseen mistä taidoista on erityisesti kysyntää työmarkkinoilla. Kun kiinnostavimmat taidot sekä toiminnan koulutusvaikutus tunnetaan, voidaan arvioida kuinka kunkin mielenterveyskuntoutujan kiinnostavuus työmarkkinoilla on parantunut. Tämän pitäisi kuntoutumisen ohella mahdollistaa työllistymisedellysten ja -todennäköisyyden parantumisen arvioinnin. Lisäksi yrityspalautteen perusteella koulutusta voidaan ohjata siten, että mielenterveyskuntoutujille koulutetaan sellaisia taitoja ja ohjelmistoja, joiden osaajille on erityistä kysyntää työmarkkinoilla.

Työllistyneet mielenterveyskuntoutujat

Yhdistys pitää myös kirjaa siitä, kuinka moni mielenterveyskuntoutuja on työllistynyt osallistuttuaan yhdistyksen toimintaan, sekä millaisin työehdoin ja palkoin heidät on työllistetty. Lisäksi pyritään selvittämään, mikä yhdistyksen toiminnan osuus oli työllistymisessä. Näin saadaan viime kädessä tietoa toiminnan todellisista tuloksista. Kuitenkin mielenterveyskuntoutujan kuntouttaminen, kouluttaminen ja työhönvalmentaminen on usein monen vuoden prosessi, joten tällaisia tuloksia uskotaan saatavan vasta tulevina vuosina, kun yhdistys on toiminut useiden vuosien ajan. Tätä ennen tuloksellisuutta arvioidaan mielenterveyskuntoutujien työllistymisedellytysten parantumisen kautta.

Valmistuneet peliprojektit

Yhdistys raportoi myös valmistuneista peliprojekteista. Lisäksi pelien saamista arvioista ja mahdollisista huomionosoituksista raportoidaan. Projekteissa mukana olleet mielenterveyskuntoutujat voivat käyttää näitä apuna pyrkiessään työllistymään, mm. merkintänä ansioluettelossaan.