Yleistä palveluista

Rahoittaakseen omaa toimintaansa yhdistys tarjoaa erilaisia vapaaehtoisvoimin tuotettuja palveluita.

Palveluiden tarkoitus

Yhdistys tarvitsee varoja toimintansa rahoittamiseen, kuten vuokrakulujen maksuun. Tätä varten yhdistyksen jäsenet tekevät talkootöinä erilaisia palveluita, joiden tuotto käytetään yhdistyksen toiminnan kuluihin. Lisäksi palvelut tarjoavat yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden hankkia tärkeää työkokemusta.

Yhdistyksen palvelut muodostavat erillisen osa-alueen yhdistyksen toiminnassa, joka täydentää yhdistyksen tarjoamaa työharjoittelutoimintaa. Palvelut ovat luonteltaan lyhytaikaisia ja satunnaisia, kun taas työharjoittelutoiminta on jatkuvaa ja pitkäkestoista. Vapaaehtoinen osallistuminen palveluiden tuottamiseen voikin soveltua toimintamuodoksi sellaisille osatyökykyisille henkilöille, joille vakituinen työllistyminen ei ole ajankohtaista mutta jotka haluavat silloin tällöin tukea yhdistyksen toimintaa talkootyöllä ja samalla oppia uusia työtaitoja ja saada työkokemusta.

Hyvän mielen pelit ry:n palvelut eivät ole elinkeinotoimintaa, koska (1) ne toteutetaan vapaaehtoisvoimin, (2) ne ovat luonteeltaan satunnaisia, (3) niiden tuotto käytetään yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen ja (4) niistä ei jää voittoa yhdistykselle.

Tarjotut palvelut

Videokuvaus

Videokuvaus

Hyvän mielen pelit ry omistaa videokuvauslaitteiston, joka soveltuu tapahtumien, kuten seminaarien, kuvaukseen.

Videoeditointi

Yhdistys käyttää videoeditoinnissa Applen ammattimaista Final Cut Pro X –ohjelmistoa.

Ilmakuvaus

Ilmakuvaus

Hyvän mielen pelit ry käyttää ilmakuvaukseen DJI Mavic Pro –kuvauskopteria eli dronea.