Neuvonantajat

Hallituksen neuvonantajat

Hallituksen neuvonantajaksi on nimitetty farmaseutti Ritva Lemmetyinen, jolla on pitkä kokemus mielenterveysyhdistyksissä toimimisesta ja näiden toiminnan järjestämisestä. Hän on mm. toiminut VERnetti-mielenterveysyhdistyksen talousasioista vastaavana henkilönä. Hän neuvoo Hyvän mielen pelit ry:n hallitusta yhdistys- ja mielenterveysasioissa.

Yhdistyksen neuvonantajat

Yhdistys ei ole nimennyt neuvonantajia.