Tule kannattavaksi jäseneksi yhdistykseen

Kannatusjäsenyys

Yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusta voi tukea liittymällä yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi. Kannattavalla jäsenellä ei ole yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa äänioikeutta mutta kylläkin läsnäolo- ja puheoikeus. Hyvän mielen pelit ry jakaa kannattaville jäsenilleen tietoa yhdistyksen toiminnasta ja sillä aikaan saaduista tuloksista mielenterveyskuntutujien kuntoutumisen ja työllistymisen suhteen sekä liittyen mielenterveyskuntoutujien muihin mahdollisiin saavutuksiin kuten valmistuneisiin peliprojekteihin.

Kannattavan jäsenen edut

Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa.

Kannattavaksi jäseneksi hakeminen

Kannattavaksi jäseneksi voi tulla kuka tahansa yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavaksi jäseneksi voi hakea lähettämällä kirjallisen hakemuksen yhdistykselle joko sähköpostitse tai postitse, ks. yhteystiedot. Hakemuksessa tulee mainita:

 1. Hakijan nimi
 2. Luonnollisen henkilö: henkilötunnus; Yhdistys: rekisteritunnus tai y-tunnus; Yritykset ja muut yhteisöt: y-tunnus
 3. Osoite
 4. Sähköpostiosoite
 5. Puhelinnumero
 6. Kannatusluokka (ks. alla)
 7. Vuosimaksun osamaksujen lukumäärä vuodessa (kerran vuodessa yhdessä osassa, neljäsosa neljä kertaa vuodessa tai kahdestoistaosa 12 kertaa vuodessa)
 8. Laskun lähetystapa (e-lasku, sähköpostilasku vai paperilasku)

Lisäksi yrityksien ja yhteisöjen tulee mainita:

 1. Yhteyshenkilö
 2. Internet-sivujen osoite
 3. Haluatko logosi näkymään yhdistyksen Internet-sivuilla? (Kyllä/ei)

Huom. Logot voidaan järjestää internet-sivuilla niin, että korkeamman kannatusluokan jäsenet ovat näkyvyyden suhteen etuoikeusasemassa verrattuna alemman kannatusluokan jäseniin. Logoon liitetään linkki yrityksen tai yhteisön internet-sivuille.

Kannatusluokat: liitymismaksu ja vuosimaksut

Kannattavan jäsenen liittymismaksu on 0 euroa.

Kannattavan jäsenen vuosimaksu määräytyy kannatusluokan perusteella. Kesken vuotta liittyvät maksavat meneillään olevan vuoden vuosimaksun kahdestatoista osan vain kultakin jäljellä olevalta täydeltä kuukaudelta. Kannatusluokat ja niihin liittyvät vuosimaksut vuonna 2017 ja vuonna 2018 ovat seuraavat:

Yksityishenkilöt

Luokka I: 120 euroa (voidaan maksaa vain kerran vuodessa)

Luokka II: 240 euroa (voidaan maksaa kerran vuodessa tai neljässä 60 euron osassa)

Luokka III: 600 euroa (voidaan maksaa kerran vuodessa, neljässä 150 euron osassa tai kahdessatoista 50 euron osassa)

Yritykset, yhdistykset, säätiöt ja julkishallinto

Luokka IV: 1200 euroa

Luokka V: 2400 euroa

Luokka VI: 6000 euroa

Luokka VII: 12 000 euroa

Luokka VIII: 24 000 euroa

Luokka IX: 60 000 euroa

Luokka X: 120 000 euroa

Luokkien IV-X vuosimaksut voidaan maksaa kerran vuodessa, neljässä osassa neljännesvuosittain tai kahdessatoista osassa kuukausittain.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely yhdistyksessä on kuvattu Henkilötietojen käsittely -sivulla.