Toiminta-ajatus

Hyvän mielen pelit ry:n ­toiminnassa mielen­terveys­kuntoutujat voivat ottaa osaa mielen­kiintoisiin IT-, peli- ja media-alan projekteihin ja opetella uusia taitoja oman voinnin mukaan.

Lyhyesti

Hyvän mielen pelit ry:n tarkoituksena on tarjota mielen­terveys­ongelmista kärsiville henkilöille mielekästä ja työhön valmentavaa koulutusta ja työharjoittelua IT-, peli- ja media-alan projektien parissa. Yhdistyksen tavoitteena on, että mielen­terveys­kuntoutujat

  1. kuntoutuvat mielen­kiintoisten mutta kevyiden projektien parissa
  2. oppivat työelämää kiinnostavia taitoja, kuten ammattiohjelmistojen ja -laitteiden käytön
  3. saavat työkokemusta työharjoittelun kautta

Yhdistys tavoittelee, että mahdollisimman moni mielen­terveys­kuntoutuja kuntoutuisi ja työllistyisi IT-, peli- ja media-alan yrityksiin.

Toiminnan laatu

Hyvän mielen pelit ry ideoi ja järjestää teknisesti ja luovasti suuntautuneille (ja muille kiinnostuneille) mielen­terveys­kuntoutujille innostavia harjoittelu­projekteja, joissa mielen­terveys­kuntoutujat voivat opiskella nykypäivän työelämässä kysyttyjä taitoja kuten ohjelmointia, web-­kehitystä, graafista suunnittelua jne. Projektit tyypillisesti liittyvät IT-, peli- ja media-alaan, ja niiden kautta yhdistys pyrkii järjestämään mielen­terveys­kuntoutujille

  1. koulutuksia
  2. työharjoittelua

Koulutuksilla vahvistetaan mielenterveyskuntoutujien työtaitoja viimeisimpien ammattiohjelmistojen ja -laitteiden käytössä. Tavoitteena on valmentaa mielenterveyskuntoutujien osaaminen työelämässä sekä harjoitteluprojekteissa vaadittavalle tasolle.

Työharjoittelu muistuttaa työskentelyä mukavassa, innostavassa ja viihtyisässä työpaikassa, kuitenkin ilman määräajoista ja tuotto­tavoitteista aiheutuvaa stressiä. Ajatuksena on, että innostava toiminta kuntouttaa mielen­terveys­kuntoutujia ja samalla he oppivat työelämässä kysyttyjä taitoja. Työharjoittelussa työn määrä ja luonne on sopeutettu mielen­terveys­kuntoutujan vointiin ja jaksamiseen. Myöskään pelkoa eristämisestä tai silmätikuksi joutumisesta mielen­terveys­ongelmien takia ei ole, päinvastoin kuin ehkä tavallisissa yrityksissä.

Toiminnan tarkoituksena on löytää jokaiselle mukaan tulevalle mielen­terveys­kuntoutujalle juuri hänelle sopivaa tekemistä. Kaikille mukana oleville tarjotaan mahdollisuus osallistua mielenkiintoiseen toimintaan omien voimien mukaan.

Toiminnan sisältö

Koulutuksien aihe ja työharjoittelun sisältö liittyvät aina meneillään oleviin projekteihin. Yleensä tarjolla on mm. graafista suunnittelua, ohjelmointia, äänenkäsittelyä, videokuvausta ja videoeditointia. Tosin tarve eri osa-alueiden toiminnalle voi vaihdella hankkeiden vaiheiden mukaan.

Toimintaan osallistuminen

Koulutuksiin ja työharjoitteluun voi osallistua liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Työharjoitteluun voi osallistua myös muilla tavoilla, ks. tule mukaan toimintaan.