Tule kannattavaksi jäseneksi yhdistykseen

Kannatusjäsenyys

Yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusta voi tukea liittymällä yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi. Kannattavalla jäsenellä ei ole yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa äänioikeutta mutta kylläkin läsnäolo- ja puheoikeus.

Kannattavan jäsenen edut

Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa.

Kannattavaksi jäseneksi hakeminen

Kannattavaksi jäseneksi voi tulla kuka tahansa yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavaksi jäseneksi voi hakea lähettämällä kirjallisen hakemuksen yhdistykselle joko sähköpostitse tai postitse, ks. yhteystiedot. Hakemuksessa tulee mainita:

 1. Hakijan nimi
 2. Luonnollisen henkilö: henkilötunnus; Yhdistys: rekisteritunnus tai y-tunnus; Yritykset ja muut yhteisöt: y-tunnus
 3. Osoite
 4. Sähköpostiosoite
 5. Puhelinnumero
 6. Kannatusluokka (ks. alla)
 7. Vuosimaksun osamaksujen lukumäärä vuodessa (kerran vuodessa yhdessä osassa, neljäsosa neljä kertaa vuodessa tai kahdestoistaosa 12 kertaa vuodessa)
 8. Laskun lähetystapa (e-lasku, sähköpostilasku vai paperilasku)

Lisäksi yrityksien ja yhteisöjen tulee mainita:

 1. Yhteyshenkilö
 2. Internet-sivujen osoite
 3. Haluatko logosi näkymään yhdistyksen Internet-sivuilla? (Kyllä/ei)

Huom. Logot voidaan järjestää internet-sivuilla niin, että korkeamman kannatusluokan jäsenet ovat näkyvyyden suhteen etuoikeusasemassa verrattuna alemman kannatusluokan jäseniin. Logoon liitetään linkki yrityksen tai yhteisön internet-sivuille.

Kannatusluokat: liittymismaksu ja kuukausimaksut

Kannattavan jäsenen liittymismaksu on 0 euroa.

Kannattavan jäsenen kuukausimaksu määräytyy kannatusluokan perusteella. Kesken vuotta liittyvät maksavat kuukausimaksun vain kultakin jäljellä olevalta täydeltä kuukaudelta. Kannatusluokat ja niihin liittyvät kuukausimaksut vuonna 2018 ja vuonna 2019 ovat seuraavat:

Yksityishenkilöt

Luokka I: 10 €/kk

Luokka II: 20 €/kk

Luokka III: 50  €/kk

Yritykset, yhdistykset, säätiöt ja julkishallinto

Luokka IV: 100  €/kk

Luokka V: 200  €/kk

Luokka VI: 500 /kk

Luokka VII: 1000  €/kk

Luokka VIII: 2000  €/kk

Luokka IX: 5000  €/kk

Luokka X: 10000  €/kk

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely yhdistyksessä on kuvattu Henkilötietojen käsittely -sivulla.