Usein kysytyt kysymykset

Kuka voi päästä Hyvän mielen pelit ry:lle työharjoitteluun?

Henkilö, joka on osatyökykyinen ja jolla on mielenterveysdiagnoosi (F20–F84).

Minkälaisia työ­harjoittelu­mahdollisuuksia teillä on?

Meillä haastatellaan hakijat ja heille pyritään löytämään juuri heille sopivaa tekemistä. Meillä työharjoittelu liittyy aina IT-, peli- ja media-alaan, joten työtä tehdään tietokoneilla. Tarjolla on ollut muun muassa graafista suunnittelua, ohjelmointia, musiikin tekemistä, videokuvausta ja -editointia, äänenkäsittelyä ja niin edelleen. Tarve IT-, peli- ja media-alalla eri alan osaajille on suuri. Työharjoittelun sisältö pyritään räätälöimään kullekin hakijalle erikseen.

Kuinka moni hakija on päässyt teille työharjoitteluun?

Kaikkia hakijoita emme ole voineet työllistää mutta arviolta 60% hakijoista on kuitenkin saanut työharjoittelupaikan.

Miten työharjoitteluun haetaan?

Meille voi hakea usemmallakin tavalla.

  1. Kelan ammatillisen kuntoutuksen kautta voi hakea työkokeiluun ja työharjoitteluun. Helsingissä tätä toimintaa koordinoi mm. Kuntoutussäätiö.
  2. Meille on myös mahdollista tulla ihan normaaliin työharjoitteluun esimerkiksi koulun kautta.
  3. TE-toimiston kautta voi tulla työkokeiluun.
  4. Meille voi tulla myös mukaan jäseneksi, jolloin osallistumiseen ei tarvita muita välikäsiä.

Katso lisätietoja sivulta Tule mukaan toimintaan.

Saako työharjoittelusta palkkaa?

Työharjoittelusta ei makseta palkkaa eikä siinä synny työsuhdetta meihin.

Missä työharjoittelu­mahdollisuuksia on?

Työharjoittelutoimintamme sijaitsee Helsingin keskustassa.

Minkä verran työtä on päivässä/viikossa minimissään?

Tämä riippuu yleensä siitä tavasta, millä työharjoitteluun tullaan.

  1. Kelalla minimi on 4 h per päivä, 3 päivää per viikko.
  2. Työeläkeyhtiöillä minimi on yleensä 20 h per viikko.
  3. Koulun tms. kautta tullessa minimi määräytyy lähettävän tahon mukaan.
  4. Jäsenenä minimiä ei ole, ja meillä monet ovat aloittaneet pienellä 5 h viikossa työpanoksella.

Kuinka pitkä työharjoitteluperiodi tyypillisesti on?

IT-alalla työharjoittelu on normaalisti pidempi kuin monilla muilla aloilla, koska työtaitojen opiskeluun voi mennä monta kuukautta, jopa vuosia. Näin ollen työharjoittelun pituuden toivomme olevan seuraavan taulukon mukainen:

Hyvin lyhyt työharjoittelu 1,5 kk
Lyhyt työharjoittelu 3 kk
Keskipitkä työharjoittelu 6 kk
Pitkä työharjoittelu 12 kk
Hyvin pitkä työharjoittelu 24 kk

Työharjoittelun ja työkokeilun maksimipituus yleensä määräytyy lähettävän tahon, kuten Kelan, työeläkeyhtiön, koulun tai TE-toimiston, mukaan. Jäsenenä maksimipituutta työharjoitteluun osallistumiselle ei ole.

Mitkä ovat työajat?

Työajat IT-alalla ovat joustavia, ja mekin joustamme, eli meillä on mahdollisuus tulla työharjoitteluun oman voinnin mukaan, esimerkiksi jos on aamuväsymystä.

Kuitenkin jos on suhteellisen normaalissa kunnossa, niin pyrimme siihen, että työpäivä alkaa kello 10 aamulla.

Lisäksi meillä on mahdollisuus pitää etäpäiviä, eli työskenellä kotona. Kannustamme kuitenkin harjoittelijoita tulemaan paikalle, koska se lisää sosiaalisia kontakteja ja tuottaa myös hieman arkiliikuntaa.

Tarvitaanko omia laitteita vai saako laitteet yhdistykseltä?

Meille tullessa on yleensä hyvä, jos omistaa oman kannettavan tietokoneen, koska yhdistyksellä kannettavia tietokoneita on rajallisesti. Kuitenkin jos sellaista ei ole, se ei välttämättä ole este työharjoittelulle, jos yhdistyksen laitteet sattuvat olemaan vapaina.

Haen uutta opiskelualaa. Voitteko kouluttaa minut uudelle alalle?

Emme ole koulu, eli emme kouluta kenellekkään kokonaan uusia taitoja. Sen sijaan olemassa olevia taitoja voimme laajentaa digitaaliseen maailmaan.

Miten työharjoittelijioden ohjaus on järjestetty?

Meillä ei ole vakituisia työtekijöitä vaan olemme ihan perinteinen yhdistys. Työharjoittelijoiden ohjaus on järjestetty yhdistyksen jäsenten toimesta ja käymme ohjaamassa ihmisiä säännöllisesti mutta emme ihan joka päivä. IT-alalla työ on kuitenkin usein aika itsenäistä ja ohjauksen tarve on pieni silloin, kun työntekijä osaa työnsä jo valmiiksi. Ohjaamme tietenkin työharjoittelijoita siitä, mihin projektien osa-alueisiin he osallistuvat, mitä työtehtäviä heillä on ja miten heidän tulee tehdä yhteistyötä muiden samaan projektiin osallistuvien työharjoittelijoiden kanssa.

Onko työ­harjoittelu mielen­terveys­kuntoutujien työ­toimintaa?

Ei ole.

Minulla ei ole mielenterveysdiagnoosia. Voinko silti päästä työharjoitteluun?

Valitettavasti se ei ole mahdollista.