Toiminta-ajatus

Hyvän mielen pelit ry:n ­toiminnassa mielenterveysdiagnoosin omaavat osatyökykyiset henkilöt voivat ottaa osaa mielen­kiintoisiin IT-, peli- ja media-alan projekteihin ja opetella uusia taitoja oman voinnin mukaan.

Lyhyesti

Hyvän mielen pelit ry tarjoaa mielenterveysdiagnoosin omaaville osatyökykyisille henkilöille mielekästä työkokeilua ja työharjoittelua IT-, peli- ja media-alan projektien parissa. Yhdistyksen tavoitteena on, että he

  1. kuntoutuvat mielen­kiintoisten mutta kevyiden projektien parissa
  2. oppivat työelämää kiinnostavia taitoja, kuten ammattiohjelmistojen ja -laitteiden käytön
  3. saavat työkokemusta työharjoittelun kautta
  4. verkostoituvat oikeiden peliyritysten henkilöstön kanssa

Työkokeilussa on lisäksi tavoitteena selvittää, sopiiko IT-, peli- tai media-ala kyseiselle henkilölle uudeksi opiskelualaksi. Yhdistys tavoittelee, että mahdollisimman moni alalle soveltuva osatyökykyinen henkilö kuntoutuisi ja työllistyisi IT-, peli- ja media-alan yrityksiin.

Toiminnan sisältö

Työharjoittelun ja työkokeilun sisältö liittyy aina meneillään oleviin projekteihin. Tarjolla voi olla esimerkiksi graafista suunnittelua, ohjelmointia, äänenkäsittelyä, videokuvausta ja videoeditointia. Tosin tarve eri osa-alueiden toiminnalle voi vaihdella hankkeiden vaiheiden mukaan. Hyvän mielen pelit ry ideoi mukaan tuleville henkilöille juuri heille sopivaa tekemistä.

Työharjoittelu ja työkokeilu muistuttavat työskentelyä mukavassa, innostavassa ja viihtyisässä työpaikassa, kuitenkin ilman määräajoista ja tuotto­tavoitteista aiheutuvaa stressiä. Ajatuksena on, että innostava toiminta kuntouttaa työharjoittelijoita ja samalla he oppivat työelämässä kysyttyjä taitoja. Työharjoittelussa ja työkokeilussa työn määrä ja luonne on sopeutettu työharjoittelijoiden vointiin ja jaksamiseen.

Toimintaan osallistuminen

Työharjoitteluun ja työkokeiluun voi osallistua eri tavoilla. Ks. tule mukaan toimintaan.