Toiminta-ajatus

Hyvän mielen pelit ry:n ­toiminnassa mielen­terveys­kuntoutujat voivat ottaa osaa mielen­kiintoisiin IT-, peli- ja media-alan projekteihin ja opetella uusia taitoja oman voinnin mukaan.

Lyhyesti

Hyvän mielen pelit ry:n tarkoituksena on tarjota mielen­terveys­ongelmista kärsiville henkilöille mielekästä työkokeilua ja työharjoittelua IT-, peli- ja media-alan projektien parissa. Yhdistyksen tavoitteena on, että mielen­terveys­kuntoutujat

  1. kuntoutuvat mielen­kiintoisten mutta kevyiden projektien parissa
  2. oppivat työelämää kiinnostavia taitoja, kuten ammattiohjelmistojen ja -laitteiden käytön
  3. saavat työkokemusta työharjoittelun kautta

Työkokeilussa on lisäksi tavoitteena selvittää, sopiiko IT-, peli- tai media-ala kyseiselle henkilölle uudeksi opiskelualaksi.

Yhdistys tavoittelee, että mahdollisimman moni mielen­terveys­kuntoutuja kuntoutuisi ja työllistyisi IT-, peli- ja media-alan yrityksiin.

Toiminnan laatu

Hyvän mielen pelit ry ideoi ja järjestää mielen­terveys­kuntoutujille innostavia harjoittelu­projekteja, joissa he voivat opiskella nykypäivän työelämässä kysyttyjä taitoja kuten ohjelmointia, web-­kehitystä, graafista suunnittelua jne. Projektit liittyvät IT-, peli- ja media-alaan.

Työharjoittelu ja työkokeilu muistuttavat työskentelyä mukavassa, innostavassa ja viihtyisässä työpaikassa, kuitenkin ilman määräajoista ja tuotto­tavoitteista aiheutuvaa stressiä. Ajatuksena on, että innostava toiminta kuntouttaa mielen­terveys­kuntoutujia ja samalla he oppivat työelämässä kysyttyjä taitoja. Työharjoittelussa ja työkokeilussa työn määrä ja luonne on sopeutettu mielen­terveys­kuntoutujan vointiin ja jaksamiseen. Myöskään pelkoa eristämisestä tai silmätikuksi joutumisesta mielen­terveys­ongelmien takia ei ole, päinvastoin kuin ehkä tavallisissa yrityksissä.

Toiminnan tarkoituksena on löytää jokaiselle mukaan tulevalle mielen­terveys­kuntoutujalle juuri hänelle sopivaa tekemistä. Kaikille mukana oleville tarjotaan mahdollisuus osallistua mielenkiintoiseen toimintaan omien voimien mukaan.

Toiminnan sisältö

Työharjoittelun ja työkokeilun sisältö liittyy aina meneillään oleviin projekteihin. Tarjolla voi olla esimerkiksi graafista suunnittelua, ohjelmointia, äänenkäsittelyä, videokuvausta ja videoeditointia. Tosin tarve eri osa-alueiden toiminnalle voi vaihdella hankkeiden vaiheiden mukaan. Hyvän mielen pelit ry ideoi mukaan tuleville mielenterveyskuntoutujille juuri heille sopivaa tekemistä.

Toimintaan osallistuminen

Työharjoitteluun ja työkokeiluun voi osallistua eri tavoilla. Ks. tule mukaan toimintaan.