Sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Yhdistyksen säännöt päivitetty

Yhdistyksen sääntöjä muutettiin ammattimaisemmiksi yhdistyksen kokouksessa 12.3.2016 ja Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt 7.4.2016.

Hyvän mielen pelit ry:n kokous hyväksyi uudet, ammattimaisemmat säännöt 12.3.2016 ja Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti nämä säännöt pienin muutoksin 7.4.2016. Puheenjohtajalle oli annettu oikeus hyväksyä Patentti- ja rekisterihallituksen ehdottamat muutokset ja neuvotella omia muutoksia sääntöihin, joten uutta yhdistyksen kokousta ei tarvittu.

Keskeiset muutokset ovat:

 1. Yhdistyksellä on nyt yhden vuosikokouksen sijasta syyskokous ja kevätkokous
 2. Yhdistyksellä on nyt kuntoutusjäseniä, jotka voivat olla mielenterveyskuntoutujia
 3. Yhdistyksen toiminnan laatu on kirjoitettu sääntöihin laajasti auki
 4. Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen on kirjoitettu sääntöihin
 5. Liittymis- ja jäsenmaksujen maksuajankohdat ja suuruudet kesken vuotta liityttäessä on kirjoitettu sääntöihin
 6. Hallituksella ei ole enää varajäseniä
 7. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen äänivaltainen jäsen
 8. Hallituksen päätökset tehdään hallituksen jäsenten enemmistöllä
 9. Yhdistys ja hallitus voivat kumpikin nimittää neuvonantajia
 10. Tilikausi on nyt kalenterivuosi
 11. Yhdistyksen kokoukseen voi nyt osallistua puhelimella tai Internetin yli ääntä reaaliaikaisesti välittävällä tietoliikenneohjelmistolla
 12. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet äänivaltaisista jäsenistä, kevät- ja syyskokouksissa kuitenkin se mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet annetuista äänistä
 13. Hallitus voidaan nyt erottaa kesken toimikauden ja ennen toimikauden alkua